CONDICIONS GENERALS

1. Avís i informació legal.


En compliment amb el deure de la informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i l'article 4, apartat quatre de la Llei 56/2007 de 28 de desembre, FRANCISCO JOSÉ GOMEZ VALLE informa que aquest Avís Legal regula les condicions i termes d'ús del servei de la pàgina web: www.citauto.es (en endavant, la "web") propietat de FRANCISCO JOSÉ GOMEZ VALLE amb CIF 27387111E, titular del taller de mecànica per a l'automòbil CITAUTO, amb domicili fiscal en Carrer Sant Carolina 70, Codi postal 08025, Localitat BARCELONA, Província BARCELONA i que posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'adreça de correu electrònic de contacte és: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals des del moment mateix en què l' usuari accedeix al Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.


2. Objecte.


Aquesta web ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Web o dels serveis vinculats a la mateixa.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del web.


3. Condicions d'accés a la Wweb.

  • 3.1 Caràcter de la utilització del Web.

La Web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l'empresa i els seus clients o interessats a través d'Internet, però, a través de la pàgina web no es demanen ni es recullen dades de caràcter personal.

  • 3.2 Informació veraç.

L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, a través del Web, l'adreça de correu electrònic de contacte de l'empresa o per qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent disposats per a tal finalitat.


4. Ús de la pàgina Web.


L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions Generals.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquestes condicions generals d'aquest Avís Legal.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del Web.


5. Ús del codi font.


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


6. Continguts del web.


Els continguts del Web són posats a disposició de l'Usuari com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic.

Queda terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

  • 6.1 Enllaços o Links.

La Web podrà incloure dins dels seus continguts, enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

La Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Tot enllaç de tercers a aquesta Web ha de ser a la seva pàgina principal o d'entrada.


7. Protecció de Dades.


A l'efecte del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, i el mateix té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a FRANCISCO JOSÉ GOMEZ VALLE (TALLER CITAUTO) amb domicili a carrer Santa Carolina 70, Codi postal 08025, Localitat BARCELONA, Província BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.9. Propietat intel·lectual i industrial.


Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de l'empresa o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la web atribueixi a l'Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l'empresa o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que s'estableix en aquestes Condicions Generals. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present Web.


10. Publicitat.


La Web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


11. Responsabilitat.


L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes condicions generals, per la llei, o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

  • 11.1. Responsabilitat en l'Accés a la web.

L'empresa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

  • 11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts.

L'accés a la Web no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L'empresa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei a la Web.

  • 11.3. Responsabilitat en els enllaços o links.

El servei d'accés a la Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, l'empresa no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.


12. Legislació aplicable.


Aquestes Condicions Generals es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la Web, l'Usuari i l'empresa acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplica també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.