FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ VALLE de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, informa als usuaris que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis posats a la seva disposició al web www.citauto.es seran introduïdes en un fitxer de dades de caràcter personal i automatitzat sota la responsabilitat i titularitat de FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ VALLE, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

La finalitat per a la qual es recullen dades en aquest fitxer són les següents:

  • possibilitar la gestió de sol·licituds de participació en iniciatives comercials sobre productes i serveis del web,
  • realitzar avisos, per al que es podran utilitzar, entre d'altres, mitjans com el correu electrònic i el telèfon mòbil, i
  • dur a terme accions formatives sobre productes i serveis.


Aquestes dades recollides de caràcter personal només podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ VALLE com a responsable de l'esmentat fitxer garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades i es compromet, en la utilització de les dades incloses en el mateix, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la seva finalitat, referides a l'apartat anterior.

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ VALLE informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat, a l'adreça:

Nombre: FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ VALLE (TALLER CITAUTO)
Adreça de l'oficina d'Accés: Carrer Santa Carolina 70, Codi Postal: 08025 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ VALLE i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, entén que la navegació per la web www.citauto.es i l'ús dels formularis posats a disposició de l'usuari, que tenim el consentiment per a utilitzar-los i poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic, per telèfon mòbil o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.